Praktika e tretë i EduLaw, Bialystok (Poloni), 5-10 Nëntor 2017

Nga 5 deri më 11 Nëntor 2017, Projekti ELA mbajti praktikën e tretë të trajnimit intensiv në Poloni për të finalizuar draftet e moduleve, për të përmirësuar kapacitetin ligjor të menaxhuesve institucional të projekteve, udhëheqësve të ekipeve të moduleve dhe hulumtuesve dhe për të reflektuar mbi sistemet e ndryshme të edukimit dhe programet e trajnimit të mësuesve.
Të gjitha 20 draft-modulet (WPDEV 3.1 / WPQC 5.2) dhe drafti i programit të kursit (përmbledhja e secilit prej moduleve të ofruara / mësuara në kursin e veçantë të arsimit) (WPDEV 2.2) u diskutuan me kolegët, u bë kontrolli i brendshëm i cilësisë (WPDEV 5.2 ) dhe u shkrua buletini i dytë shumëgjuhësh elektronik (WPD & S / MNG 7.3). Partnerët diskutuan mbi eventin e ardhshëm të Bjellorusisë mbi metodologjinë dhe elaborimin e planit mësimor të ligjit të arsimit (përmbajtja e dhënë në kursin e ligjeve të arsimit) (WPDEV 2.2). Për më tepër, kjo praktikë e tretë realizoi vizibilitetin e projektit përmes leksionit të hapur nga Dr. Marta Koëalczuk-Ëalędziak Universiteti i Bialystok mbi Edukimin e Mësimdhënësve (WPDEV 6.2). Në fund, u zhvilluan takimet e komitetit drejtues të rajonit dhe konsorciumit (WPMNG 7.1).
Praktika e tretë u bashkëorganizua nga Fakulteti Juridik dhe Fakulteti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë i Universitetit të Bialystokut në bashkëpunim me Universitetin Vrije Bruksel (koordinatori i granteve WP7) dhe Shoqata Evropiane për të Drejtën dhe Politikën Arsimore (WPD & S6).