Takimet e Para në Tiranë dhe Durrës (Shqipëri), 24 prill-5 maj 2017

Nga data 24 prill deri më 5 maj 2017, Projekti ELA zhvilloi takime me Rektorët e Universitetit të Tiranës dhe Universitetin e Durrësit, takimet e para me grupet e punës me drejtuesit institucionalë shqiptarë, diskutimet mbi zhvillimin e moduleve të shkruara nga ekspertët shqiptarë dhe drejtuesit modularë të konsorciumit, kontrolluesin e brendshëm të cilësisë në Shqipëri dhe vizita e Zyrës Kombëtare të Erasmus + në Shqipëri. Vizioni i projektit, qëllimet dhe objektivat, paketat e punës dhe çështjet financiare u shpjeguan dhe diskutuan, si edhe u fol për elementët e ndryshëm në marrëveshjen e partneritetit. Për më tepër, takimi fillestar realizoi vizibilitetin e projektit përmes leksionit të ELA mbi “Lëvizshmërinë e studentëve të vendeve të treta në Bashkimin Evropian” nga përfituesi i grantit i cili u sponsorizua nga Shqipëria.