Seminare metodologjike për formulimin e rezultateve të të nxënit, përkthimin dhe fjalorin në ligjin e arsimit dhe proceset gjyqësore dhe publike, Moskë (Rusi), 6-14 nëntor 2018

Nga 6 deri më 14 nëntor 2018, u zhvilluan në Moskë (Rusi) (WP6.2) seminare metodologjike EduLaw në lidhje me formulimin e rezultateve të të nxënit për modulet dhe kursin në silabusin e azhurnuar (WP2.2), përkthimin e materialeve mësimore elektronike(WP3.1), monitorimin e brendshëm të cilësisë (WP5.2), koordinimi i projektit (WP7.1), monitorimi i cilësisë së jashtme (WP5.1) dhe u zhvillua konferenca ndërkombëtare D & S për stafin rajonal të ministrive të arsimit në Moskë (WP6.5). Seminaret metodologjike u organizuan nga Universiteti Shtetëror i Drejtësisë Kutafin në Moskë (P10) dhe Universiteti City i Moskës (P9), ndërkohë që leksioni i hapur dhe eventi ndërkombëtar u bashkëorganizuan në Universitetin Shtetëror të Moskës Lomonosov dhe me partnerin përkatës Universiteti Kombëtar i Kërkimit në Shkollën e Lartë Ekonomike. Aktivitetet u zhvilluan me pjesëmarrjen e Universitetit të Tiranës (P5) dhe Universitetit Aleksandër Moisiu të Durrësit (P6), Universitetit Shtetëror Mari (P11), Universitetit Federal të Arktikut (Arktik) i cili mban emrin MV Lomonosov (P12), Universiteti Shtetëror Francisk Skorina Gomel (P7), Universiteti Shtetëror Pedagogjik i Bjellorusisë Maksim Tank (P8), Universiteti Vrije Bruksel (P1 koordinator i grantit) dhe Shoqata Evropiane për të Drejtën dhe Politikën e Arsimit (P4) si edhe Universiteti i Bialystok (P3) dhe ekspertë të jashtëm të kontrollit të cilësisë.