Seminare të Metodologjisë dhe Hulumtuesve të Rinj, Tiranë dhe Durrës (Shqipëri), 9-13 tetor 2018

Nga 9 deri më 13 tetor, u zhvilluan në Tiranë dhe Durrës (Shqipëri) seminare metodologjike ELA në lidhje me kurset e përditësuara të syllabuseve (WP2.2), materialet mësimore elektronike (WP3.1), monitorimin e brendshëm të cilësisë (WP5.2) dhe koordinimin e projektit (WP7.1) dhe puna kërkimore për hulumtuesit e rinj (WP6.5) Për më tepër, seminaret metodologjike realizuan vizibilitet të projektit përmes leksioneve të hapura të ofruara nga Romeo Teneqexhi (Ekspert i TIK Tiranë) dhe Ausrine Pasvenskiene (Universiteti Vytautas Magnus) (WPDEV 6.2) për studentët, stafin dhe palët e interesuara shqiptare.
Seminaret metodologjike u organizuan nga Universiteti i Tiranës (P5) dhe Universiteti Aleksandër Moisiu i Durrësit (P6) në bashkëpunim me Kolegjin Universitar LOGOS dhe me pjesëmarrjen e Universitetit City të Moskës (P9), Universiteti Shtetëror Mari (P11), Universitetit Federal të Arktikut (Arktik) i cili mban emrin MV Lomonosov (P12), Universiteti Shtetëror Francisk Skorina Gomel (P7), Universiteti Shtetëror Pedagogjik i Bjellorusisë Maksim Tank (P8), Universiteti Vrije Bruksel (koordinatori i grantit P1) dhe Shoqata Evropiane për të Drejtën dhe Politikën e Arsimit (P4), Universiteti Vytauto Didžiojo (P2), dhe Universiteti i Bialystok (P3).