Takimi i Parë në Moskë (Rusi), 2-4 shkurt 2017

Më 2 dhe 3 shkurt 2017, Projekti ELA mbajti mbledhjen e parë të grupit të punës ku edhe mblodhi së bashku menaxherët e projekteve institucionale dhe drejtuesit e ekipeve modulare të konsorciumit. Më 4 shkurt konsorciumi organizoi takimin e komitetit drejtues. U shpjeguan vizioni, qëllimet dhe objektivat e projektit, paketat e punës dhe çështjet financiare dhe u diskutuan elementët e ndryshëm në marrëveshjen e partneritetit. Takimi u organizua nga Universiteti City i Moskës, Universiteti Vrije Bruksel (koordinator i përfituesit të granteve) dhe Shoqata Evropiane për Ligjin dhe Politikën e Arsimit.
Për më tepër, takimi fillestar realizoi vizibilitetin e projektit përmes leksionit të parë të ELA mbi “Zhvillimin e të drejtave në arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta” nga Elena Shinkareva, I cili ishte një leksion i rezervuar për zyrtarët e ftuar dhe profesionistët në fushën e arsimit.