Takimi në Brukselit (Belgjikë) i Përfaqësuesve të Projektit për Ndërtimin e Kapacitetit në Arsimin e Lartë, 25-26 Janar 2017

Më 27 dhe 28 janar 2016, përfituesi i grantit mori pjesë në takimin në Bruksel (Belgjikë) të Përfaqësuesve të Projektit për Ndërtimin e Kapacitetit në Arsimin e Lartë i cili u zhvillua në Qendrën e Menaxhimit Europa në Bruksel (Belgjikë). Kjo ngjarje u organizua në kuadër të iniciativës së Bashkimit Evropian për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë i cili financohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit, Ndihmës dhe Bashkëpunimit të Europës dhe Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim.