Takimi para fillimit të projektit Bialystok (Poloni), 2-3 nëntor 2016

Ndërkohë që procedura e vlefshmërisë së kodeve PIC të universiteteve në vendet partnere ishte në pritje, drejtuesit evropianë projektit u mblodhën në Bialystok në një moment të parakohshëm për projektin. Projekti u përshkrua dhe u diskutuan për udhëzimet e menaxhimit të projektit dhe marrëveshjen e partneritetit si dhe mënyrat që i gjithë komuniteti i projektit mund të kontribuonin së bashku për të ndihmuar të gjithë partnerët për të zbatuar detyrat e tyre.