Vlaams Onderwijsrecht

‘Vlaams Onderwijsrecht’ beoogt onderwijs regelgeving, structuren binnen het onderwijs, en geschillenbeslechting binnen het Vlaamse onderwijs toegankelijk te maken zowel voor juristen als voor niet-juristen waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de doelgroep van onderwijzend personeel en directies.

Online cursus:

Share