Vlaams Onderwijsrecht online modules

De cursus “Juridisch kader van het onderwijsgebeuren/onderwijsrecht” is een online cursus voor leraren, directies, ouders en studenten, en iedereen die belangstelling heeft voor het juridisch kader van het onderwijsgebeuren.
De cursus voor MILO-VUB-SCHOOL IN PARTNERSCHAP-VISIE-gedeelte “Juridisch kader van het onderwijsgebeuren/onderwijsrecht” bestaat uit:

 • de cursus tekst (versie 2020) – te downloaden op https://www.researchgate.net/profile/Gracienne_Lauwers
  (Koppelingen naar een externe site.)
 • de ingesproken video tutorials (versie 2020) die elk hoofdstuk van de cursus schematisch samenvatten – te raadplegen op YouTube: EDULAW -> Playlist -> Vlaams onderwijsrecht
  (Koppelingen naar een externe site.)
  Vragen kunnen gericht worden via gracienne.lauwers@vub.be
  De tutorials en het tekstboek werden aangemaakt aan de Vrije Universiteit Brussel door Gracienne Lauwers (prof. dr.) met de medewerking van Martijn Roelen, Charlotte Mbuyi en Paul Van Caesbroeck.

Inhoud:

 1. Inleiding in de cursus onderwijsrecht
 2. Basisprincipes van de rechtspositieregeling van het personeel in het leerplichtonderwijs
 3. Preventieve schorsing van een personeelslid in het leerplichtonderwijs
 4. Tuchtprocedures tegen een personeelslid in het leerplichtonderwijs
 5. Evaluatie van een personeelslid in het leerplichtonderwijs
 6. Tuchtprocedures tegen een leerling in het secundair onderwijs
 7. Betwistingen over studievoortgang in het basisonderwijs
 8. Betwistingen over studievoortgang in het secundair onderwijs
 9. Betwistingen over studievoortgang in het hoger onderwijs

U kan uw opmerkingen mailen naar Gracienne Lauwers (prof. dr.): glauwers@me.com

Share